Курсы » Теоретические основы технологии изготовления деталей и сборки машин

Теоретические основы технологии изготовления деталей и сборки машин

Александр Стовпник, phD, канд. техн. наук

УГХТУ

Предмет «Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин» розглядає питання, які відносяться до забезпечення точності обробки методами налагоджень технологічних систем із застосуванням методів теорії імовірності та математичної статистики і вплив на точність властивостей технологічної системи. Розглядаються основні поняття і визначення виробничих та технологічних процесів; типи виробництв, їх організаційні форми та особливості; якість та економічність машин та управління якістю; технологічність деталей та складальні одиниці; надійність та довговічність машин, аналіз точності статистичними методами, теорія розмірних ланцюгів, методи досягнення точності в машинобудуванні, аналіз точності виготовлення деталей і зборки машин; припуски на механічну обробку, техніко економічне призначення припусків, фактори, які впливають на величину припусків і методи призначення припусків; технологічні методи обробки поверхонь деталей та зборки машин; основні вимоги та загальні правила розробки технологічних процесів, структури технологічних операцій вибір оптимальної, технічні норми часу, їх структура і розрахунок; типові і групові технологічні процеси; техніко-економічне обґрунтування прийняття технологічних рішень.

Метою викладання цієї дисципліни є навчання фахівців методам розрахунків похибок обробки їх аналізу з метою забезпечення  заданої точності при обробки, а також вмінню побудувати графічну систему технологічного процесу, виявленню розмірних ланцюгів та їх розрахунків.