Курсы » Технология изготовления типовых деталей и сборка машин

Технология изготовления типовых деталей и сборка машин

Александр Стовпник, phD, канд. техн. наук

УГХТУ

Предмет «Технологія обробки типових деталей та складання машин» є однією з основних дисциплін загально-технічної підготовки інженера-технолога машинобудівних виробництв і охоплює основи знань по технології обробки типових деталей та груповим методам обробки, технологічним процесам обробки типових поверхонь с заданою точністю та якістю, та складанню типових вузлів машин машин.

Метою викладання цієї дисципліни є навчання фахівців основам виготовлення типових та інших деталей, організації технологічних процесів у різних типах виробництв,