О проекте

Title of the project:"THE PHENOMENON OF NATIONAL-BOLSHEVISM IN THE CULTURAL CONTEXT OF NEOPAGANISM". Wyniki badan zamieszczone zostaly w nastepujacych publikacjach naukowych: • Mikheyeva, Irуna: Fenomen neopoganstwa: przeglad podstawowych paradygmatow badawczych. 50 str. - Praca zdeponowana w Bel ISA. Minsk 2003. • Mikheyeva, Irуna: Fenomen neopoganstwa: problem konceptualizacji. 11 str. – Rocznik “Kultura i Economia” (przekazano sie do druku, tekst ukaze rownolegle sie w jezyku polskim i angielskim). • Mikheyeva, Irуna: Ideologia nacjonal-bolszewizmu jako „nepoganski zwrot” mysli politycznej wspolczesnej Rosji. 15 str. – Tom zbiorowy (pod red. Prof. Jozefa Baniaka), ukazujacym sie zwykle u schylku roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Poznanskiego i poswieconym problematyce duchowej na przelomie tysiacleci (przekazano sie do druku).

P 01.03.03 – 31.09.03: Scholarship of the NATO Science Program / Warsaw, Institute of Philosophy and Sociology, Poland Academy of Sciences, Poland.


Нет активных обсуждений