О проекте

Шановні колеги! З нагоди відкриття "Центру культурних досліджень" (CulturalStudies Center) при Бердянському університеті менеджменту і бізнесу (м. Бердянськ, Україна) пропонуємо співпрацю та шукаємо потенційних замовників і спонсорів досліджень. Метою створення ЦКД є: регіональні дослідження соціокультурних змін (філософських, культурних, соціальних, релігійних, історичних, економічних, політичних), їх впливу й ролі в розбудові новітнього українського суспільства та формуванні громадської думки. Завданнями діяльності Центру є: § проведення самостійних соціологічних, культурологічних, філософських, релігієзнавчих, історичних та інших досліджень, в тому числі спільно з іншими організаціями та громадянами; § ініціювання та організація наукових конференцій, семінарів, лекцій, круглих столів тощо; § організація польових досліджень із вивчення життя Південного регіону України, культурного феномену провінції, відмінностей сільського та міського способів існування на місцевому, районному, обласному та регіональному рівнях; Закликаємо до співпраці філософів, культурологів, соціологів, релігієзнавців, політологів, істориків, етнографів, етнологів, антропологів, археологів, юристів, українознавців, народознавців, економістів, менеджерів та всіх зацікавлених у вивченні регіональної соціокультурної динаміки. Пропонуємо виконання проектів на замовлення спонсорів та грантодавців, фізичних та юридичних осіб, державних і громадських організацій та установ, видавництв та ЗМІ. Основними напрямами роботи Центру є: Філософія: культурфілософія (філософія культури), антропофілософія (філософська антропологія), мистецька філософія (філософія і психологія мистецтва), онтологія, гносеологія, феноменологія, етика, естетика Культурологія: теорія культури (теоретична культурологія), етнографія (фольклористика, українознавство, етнологія, практична культурологія), історія культури і мистецтва, мистецтвознавство, психологія мистецтва Соціологія: антропологія культури (соціальна антропологія, візуальна антропологія), етносоціологія, етнодемографія, соціологія права, соціологія міста і села, соціологія регіону, соціальна географія, соціологія економіки та праці Політологія: органи та механізми самоорганізації населення, PR та їх технології, соціальне значення та вплив ЗМІ, громадська думка та методи її формування Історія: історична регіоналістика, історія міст, сіл і селищ, етнічна історія Півдня України та АРК а також Економіка, Менеджмент та Право. Діяльність Центру спрямовано на дослідження: § соціокультурної динаміки в регіонах України (основа - Південь, АРК); § семіотичної решітки/моделі регіональної культури; § феномену провінційності; § соціокультурних змін у провінції; § особливостей взаємин села і міста; § людини в місті, як наратив у наративі; § міграційних процесів; § громадської думки; § регіональних особливостей суспільних трансформацій; § змін і специфіки сприйняття культурних кодів; § феномену культурного переносу, його форм та механізмів; § феномену випадковості в різних сферах соціального життя; § взаємозв’язку етики бізнесу та феномену "брендингу"; § масової культури та особливостей розвитку сучасного мистецтва; § новітніх форм закріплення суспільних норм; § проявів феномену естетизації в різних сферах людського життя, тощо. PS Можливим і бажаним є підписання офіційних договорів про співпрацю! Директор ЦДК Балута Вадим Володимирович моб. тел.: +3 8 099 920 69 75 E-mail: culturfilosof@gmail.com Skype: baluta-vadim ICQ: 467 286 595 Адреса ЦДК: Бердянський університет менеджменту і бізнесу м. Бердянськ, Запорізька обл., вул. Свободи, 117а (з приміткою: кафедра "Філософії")

Научная область

Философия

P Центр культурных исследований (Cultural Studies Center)


Нет активных обсуждений