О группе

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогіки та психології» м. Львів, 7-8 жовтня 2011 р. Мета конференції – пошук рішень з актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом. Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції вчених, аспірантів та студентів та представників освітянської спільноти. Основні напрямки конференції: Загальна психологія та психологія особистості. Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.). Педагогічна та корекційна психологія. Соціально-психологічні проблеми організації та управління. Соціальна і юридична психологія. Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин. Загальна педагогіка. Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики. Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання. Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія. Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи. Управління системою вищої освіти в умовах модернізації. Системи оцінювання. Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська. Місце проведення конференції: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 17б ПОРЯДОК НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ Заповніть On-Line форму заявки для участі в конференції або перейдіть за посиланням до розділу "Конференції" на офіційній сторінці Львівської педагогічної спільноти www.pedagogylviv.org.ua On-line заявка на участь у конференції https://docs.google.com/a/pedagogylviv.org.ua/spreadsheet/viewform?formkey=dGJKVWJoNUFobEh5MXBNbTZObVA3VEE6MQ&ndplr=1 Надійшліть на електронну скриньку Оргкомітету events@pedagogylviv.org.ua наступні матеріали: 1. Тези доповіді; 2. Відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску. ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 4 ЖОВТНЯ 2011 р. (включно) Увага! 1. Назви файлів мають бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та мають містити позначення наприкінці, наприклад: Лотимо М.Ю._Квитанція / Лотимо М.Ю._Тези 2. Після отримання матеріалів, Оргкомітет протягом двох днів відправляє на адресу учасника листа - Підтвердження. Прохання учасникам, які не отримали підтвердження, продублювати листа ще раз. 3. У разі заочної участі у конференції збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу вказану у заявці, протягом 10 днів після проведення заходу. 4. З метою відшкодування організаційних, видавничих, поліграфічних витрат та витрат з пересилання збірника матеріалів авторам, необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 75 грн. за одну публікацію. Кількість публікацій від одного автора не обмежується. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході. БАНКІВСЬКИ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ: Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк" Поточний рахунок одержувача: 26251007168674 ОКПО: 2549613514 МФО банка одержувача: 351005 П.І.Б.: Гудима Сергій Миколайович Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Гудими С.М. від П.І.Б. Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків. Для учасників з Росії, організаційний внесок становить 400 російських рублів. ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм. Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст. Напрклад: Лотимо М.Ю. старший викладач кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету м. Львів, Україна АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГІЇ • Сторінки не нумеруються. • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою Література: . У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

R Міжнародна науково-практична конференція <<Актуальні проблеми педагогіки та психології>>, 7-8 жовтня 2011 р., м Львів


Нет активных обсуждений