О проекте

• опрацюванні можливих технологічних рішень виготовлення авторських оригіналів карт атласу за допомогою геоінформаційних технологій та систем комп’ютерної графіки; • обґрунтуванні структури, змісту, показників окремих карт тематичних блоків «Загальна характеристика» (розділу «Україна в Європі» та «Влада і суспільство»), «Природні умови та природні ресурси» (розділу «Тваринний світ і ресурси тваринного світу»), «Населення та людський розвиток» (розділу «Міграція населення»), «Екологічний стан природного середовища» (розділу «Запобігання погіршенню екологічного стану природного середовища»).

P «Національний атлас України. Структура та зміст» (термін виконання 1999-2003 рр., номер держреєстрації 0199U000475)


Нет активных обсуждений