О проекте

• здійсненні аналізу досвіду застосування аерокосмознімків у топографічному та тематичному картографуванні; • розробленні вихідних положень космомоніторингу стану урбанізованих територій. Робота по темі триває.

P «Методика застосування даних дистанційного зондування для моніторингу еволюції ландшафтів» (термін виконання 2007-2011 рр., номер держреєстрації 0107U000866)


Нет активных обсуждений