О проекте

Канкрэтная мэта праекта складаецца са структурнай і змястоўнай распрацоўкі новага вучэбнага плана па еўрапейскім эканамічным праве ў камбінацыі з сучаснай, арыентаванай на еўрапейскі ўзровень методыкай выкладання выкладчыкамі, якія прайшлі павышэнне кваліфікацыі, забеспячэнні яе вучэбнымі матэрыяламі, уключаючы кампаненты на замежных мовах і электронных носьбітах, здзяйсненне працэдуры ўвядзення новага вучэбнага плана на спецыяльнасцях, якія звязаны з гаспадарчым, эканамічным, прадпрымальніцкім правам на юрыдычных факультэтах БДУ, БрДУ, МІПСА з фіксацыяй у дадатку да дыплома аб вышэйшай адукацыі. Перспектыўнай мэтай праекта з’яўляецца садзейнічанне рэфармаванню сістэмы юрыдычнай адукацыі ў Беларусі, набліжэнні яе да еўрапейскіх стандартаў, адэкватнае рэагаванне на запатрабаванасць юрыстаў з ведамі ў галіне еўрапейскага эканамічнага права.

Блог

Нет активных обсуждений