Zoology of the Soils
Gaponov S.P., Khitsova L.N., Voronezh, Voronezh State University, 2005. - 100 c..