Научные области » Коммуникации

Ефективні комунікації
Нохріна Л. А., Кравець О. М., Нохріна л. А. Ефективні комунікації : навч. посібник / Л. А. Нохріна, О. М. Кравець ; Харк. анц. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 263 с..
Україна в системі світового інформаційного простору: світові тенденції, естонський досвід, українські реалії
Станіслав Кінка, Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2010. –....
Унифицированные коммуникации на предприятии
Иванов А.Л., Павлов А.В., сборник тезисов докладов Международного научного конгресса «Роль бизнеса в трансформации российского общества», часть 2, 497 с..
Журнал «PR в России»: сравнительный анализ статей
Чиркашина Я.С., PR-технологии в информационном обществе: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. Часть I Санкт-Петербург, 25 -26 февраля 2006 г. СПб.: Издательство....