Сувенирная продукция в туризме (региональный аспект)
Сауков Г.Н., Сауков Г.Н. Сувенирная продукция в туризме (региональный аспект) // Туризм в социокультурном пространстве Тюменского региона / Научн. ред. Л.Н. Захарова. – Тюмень:....
Правове та державне регулювання туризму у США
Опанасюк Наталія Анатоліївна, Туник Олександр Миколайович, 2015-05-15
Особливості ціноутворення в міжнародному туризмі
К.О. Дзюбіна, Г.Г. Левкин, Дзюбіна К.О. Особливості ціноутворення в міжнародному туризмі / К.О. Дзюбіна, Г.Г. Льовкін // Стратегія розвитку України: матеріали Всеукраїнської наук. –практ.....