Правове та державне регулювання туризму у США
Опанасюк Наталія Анатоліївна, Туник Олександр Миколайович, 2015-05-15
Особливості ціноутворення в міжнародному туризмі
К.О. Дзюбіна, Г.Г. Левкин, Дзюбіна К.О. Особливості ціноутворення в міжнародному туризмі / К.О. Дзюбіна, Г.Г. Льовкін // Стратегія розвитку України: матеріали Всеукраїнської наук. –практ.....
Міжнародний туроперейтинг
Дзюбина К.О., Григорьев О.Ю., Левкин Г.Г., Міжнародний туроперейтинг: методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Міжнародний туроперейтинг» для студентів спеціальності 8.03060104....