Научные области » Византийское право

доктор исторических...
научный сотрудник
Нормативно-правовое регулирование имущественных прав монастырей в Византийской империи
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Нормативно-правовое регулирование имущественных прав монастырей в Византийской империи / В. В. Омельчук // Legea şi Viaţa. – 2014. – Nr. 3/2 (267). – С. 168 – 171..
Симфонія влад у політико-правовій моделі Візантійської імперії
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Симфонія влад у політико-правовій моделі Візантійської імперії / В. В. Омельчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. —....
Особливості відчуження церковної власності у Візантійській імперії
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Особливості відчуження церковної власності у Візантійській імперії / Володимир Васильович Омельчук // Наукові праці МАУП. – 2013. – 1 (36). – С. 45 – 47..
Формування системи охорони вищих посадових осіб у Візантійській імперії
Кабанець Р., Кабанець Р. Формування системи охорони вищих посадових осіб у Візантійській імперії // Гілея. 2013. - Вип.71 (№4). С. 867-872..
Підготовка і укладення Ферраро-Флорентійської унії та її міжнародно-правове значення
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Підготовка і укладення Ферраро-Флорентійської унії та її міжнародно-правове значення // Юридична наука. – 2013. – № 10. – С. 7 – 17..
Судові повноваження Церкви та канонічні покарання у Візантійській імперії
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Судові повноваження Церкви та канонічні покарання у Візантійській імперії / В. В. Омельчук // Публічне право: Науково-практичний юридичний журнал. –....
Церковно-монастирське землеволодіння у Візантійській імперії та його правові гарантії
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Церковно-монастирське землеволодіння у Візантійській імперії та його правові гарантії / В. В. Омельчук // Підприємництво, господарство і право. – 2013.....
Імператорські акти у системі церковно-канонічного права Візантійської імперії
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Імператорські акти у системі церковно-канонічного права Візантійської імперії / В. В. Омельчук // Наукові праці Національного Авіаційного....
Інститут єпископа у системі церковно-канонічного права Візантії: судові та правозахисні функції
Омельчук В., Омельчук В. В. Інститут єпископа у системі церковно-канонічного права Візантії: судові та правозахисні функції // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». -....
Традиції висвітлення церковно-канонічного права Візантії у підручниках та працях викладачів вітчизняних університетів
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Традиції висвітлення церковно-канонічного права Візантії у підручниках та працях викладачів вітчизняних університетів / В. В. Омельчук //....