Аналіз впливу економічних показників на обсяги споживчого кредитування
Дар’я Павлівна Кац, Любов Василівна Сердюк, Дар’я Павлівна Кац, Любов Василівна Сердюк Аналіз впливу економічних показників на обсяги споживчого кредитування // Східно-Європейський журнал передових....
Удосконалення економічних нормативів як одного із механізмів забезпечення стабільності банківської системи
Юлія Юріївна Гончар, Любов Василівна Сердюк, Юлія Юріївна Гончар, Любов Василівна Сердюк Удосконалення економічних нормативів як одного із механізмів забезпечення стабільності банківської системи //....
Беларусь: новая торговая политика
Качуровский Е. П. Астапченко Ю .Л., УДК 338.2:334.772 ББК 65.9(4Беи) ISBN 985-6599-48-2.
Российские банки на Украине в условиях кризиса
Абалкина А.А., Абалкина А.А. Российские банки на Украине в условиях кризиса // Проблемы теории и практики управления. - 2010. - №11..
Foreign banks in Russia: Increased Presence and New Structure of Business
Абалкина А.А., Abalkina A. Foreign banks in Russia: Increased Presence and New Structure of Business // Bankar, 2010, Septembar..
Интеграционные процессы на территории СНГ: тенденции, проблемы и перспективы
Смитиенко Б.М., Абалкина А.А., Лукьянович Н.В., Красавина Л.Н., Пищик В.Я. и др. Всего 17 человек., Интеграционные процессы на территории СНГ: тенденции, проблемы и перспективы. Под ред. Смитиенко Б.М. - М.: Финакадемия, 2008..
Financial integration in post-soviet space: a regional perspective
Абалкина А.А., Abalkina A. Financial integration in post-soviet space: a regional perspective. Banks and Business. 2010, #2..
Активизация роли банков в развитии экономики России
Абалкина А.А., Абалкина А.А. Активизация роли банков в развитии экономики России // Банковские услуги. - 2010. - №4..