Застосування семантичної моделi представлення iнформацiї в процесi технологiчного передбачення
Макуха М.П., Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: Матерiали XI Мiжнародної науково-технiчної конференцiї (26–30 травня 2009 р., Київ). – К.: ННК «IПСА» НТУУ «КПI», 2009. – С. 141.....
Метод виділення фрагментів опису предметної області з використанням логічного виведення на семантичних мережах
Макуха М.П., Моделирование, идентификация, синтез систем управления: Сборник тезисов двенадцатой Международной научно-технической конференции (16–23 сентября 2009 г.). – Донецк:....