Пінскае паўстанне 1648 года
Чаропка Станіслаў Аляксандравіч, Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. - 2011. - №5(68). - С.145-149..
Палескі паход Януша Радзівіла 1649 г.
Чаропка Станіслаў Аляксандравіч, Беларускі гістарычны часопіс. - 2011. - №1. - С.15-22..
Крестьянское постанческое движения в Украине и проблема его политической реализации (январь - август 1919 г.)
Михайличенко Д.Ю., Михайличенко Д.Ю. Селянський повстанський рух в Україні та проблема його політичної реалізації (січень - серпень 1919 р.). // Збірник наукових праць. Серія "Історія....
Майский военно-политический кризис в УССР, 1919 г.
Михайличенко Д.Ю., Михайличенко Д.Ю. Травнева військово-політична криза в УСРР, 1919 р. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. № 556. - Сер. Історія України.....
Деструктивные процессы в аппарате власти УССР на селе, январь - август 1919 г.
Михайличенко Д.Ю., Михайличенко Д.Ю. Деструктивні процеси в апараті влади УСРР на селі, січень - серпень 1919 р. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник....