Библиотека » Юридические науки

Особливості відчуження церковної власності у Візантійській імперії
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Особливості відчуження церковної власності у Візантійській імперії / Володимир Васильович Омельчук // Наукові праці МАУП. – 2013. – 1 (36). – С. 45 – 47..
Особливості інтеграції національних меншин в єдиний гуманітарний простір України
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Особливості інтеграції національних меншин в єдиний гуманітарний простір України / В. В. Омельчук // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – № 2 (34). – Х.: Вид-во ХРІДУ НАДУ «Магістр», 2008. – С. 141 – 153..
Судова реформа 1760 – 1763 рр.: основні етапи та наслідки
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Судова реформа 1760 – 1763 рр.: основні етапи та наслідки / В. В. Омельчук // Наукові праці МАУП. – № 2 (33). – С. 157 – 163..
Формування системи охорони вищих посадових осіб у Візантійській імперії
Кабанець Р., Кабанець Р. Формування системи охорони вищих посадових осіб у Візантійській імперії // Гілея. 2013. - Вип.71 (№4). С. 867-872..
Підготовка і укладення Ферраро-Флорентійської унії та її міжнародно-правове значення
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Підготовка і укладення Ферраро-Флорентійської унії та її міжнародно-правове значення // Юридична наука. – 2013. – № 10. – С. 7 – 17..
Судові повноваження Церкви та канонічні покарання у Візантійській імперії
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Судові повноваження Церкви та канонічні покарання у Візантійській імперії / В. В. Омельчук // Публічне право: Науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – Вип. 2 (10). – С. 288 – 294..
Церковно-монастирське землеволодіння у Візантійській імперії та його правові гарантії
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Церковно-монастирське землеволодіння у Візантійській імперії та його правові гарантії / В. В. Омельчук // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – Вип. 2 (206). – С. 7 – 11..
Церковно-канонічне право Візантійської імперії у науковій літературі
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Церковно-канонічне право Візантійської імперії у науковій літературі / В. В. Омельчук // Наукові праці МАУП. – 2013. – Вип. 2 (37): Політичні науки. Юридичні науки. – С. 96 – 102..
Особливості еволюції системи фінансово-податкових привілеїв візантійських монастирів
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Особливості еволюції системи фінансово-податкових привілеїв візантійських монастирів / В. В. Омельчук // Фінансове право: науковий журнал. – 2013. – № 3 (25). – С. 35 – 39..
Адміністративно-судові та фінансово-податкові привілеї візантійських монастирів
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Адміністративно-судові та фінансово-податкові привілеї візантійських монастирів / В. В. Омельчук // Фінансове право: науковий журнал. – 2013. – № 2 (24). – С. 42 – 46..