Библиотека » Юридические науки

Судові повноваження Церкви та канонічні покарання у Візантійській імперії
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Судові повноваження Церкви та канонічні покарання у Візантійській імперії / В. В. Омельчук // Публічне право: Науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – Вип. 2 (10). – С. 288 – 294..
Церковно-монастирське землеволодіння у Візантійській імперії та його правові гарантії
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Церковно-монастирське землеволодіння у Візантійській імперії та його правові гарантії / В. В. Омельчук // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – Вип. 2 (206). – С. 7 – 11..
Церковно-канонічне право Візантійської імперії у науковій літературі
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Церковно-канонічне право Візантійської імперії у науковій літературі / В. В. Омельчук // Наукові праці МАУП. – 2013. – Вип. 2 (37): Політичні науки. Юридичні науки. – С. 96 – 102..
Особливості еволюції системи фінансово-податкових привілеїв візантійських монастирів
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Особливості еволюції системи фінансово-податкових привілеїв візантійських монастирів / В. В. Омельчук // Фінансове право: науковий журнал. – 2013. – № 3 (25). – С. 35 – 39..
Адміністративно-судові та фінансово-податкові привілеї візантійських монастирів
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Адміністративно-судові та фінансово-податкові привілеї візантійських монастирів / В. В. Омельчук // Фінансове право: науковий журнал. – 2013. – № 2 (24). – С. 42 – 46..
Імператорські акти у системі церковно-канонічного права Візантійської імперії
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Імператорські акти у системі церковно-канонічного права Візантійської імперії / В. В. Омельчук // Наукові праці Національного Авіаційного університету. – Серія: Юридичний вісник: Повітряне і космічне право: Збірник наукових праць. – 2013. – № 2 (27). – С. 40 – 45..
Інститут єпископа у системі церковно-канонічного права Візантії: судові та правозахисні функції
Омельчук В., Омельчук В. В. Інститут єпископа у системі церковно-канонічного права Візантії: судові та правозахисні функції // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». - Т.1. - № 26. - 2013. - С.34 - 38..
Мировой суд Архангельской губернии (1889-1896 гг.): особенности организационно-правового статуса и кадрового состава
Минчук О.В., Минчук О. В. Мировой суд Архангельской губернии (1889-1896 гг.): особенности организационно-правового статуса и кадрового состава // Мировой судья. – 2013. - № 3. – С. 27-30.
Традиції висвітлення церковно-канонічного права Візантії у підручниках та працях викладачів вітчизняних університетів
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Традиції висвітлення церковно-канонічного права Візантії у підручниках та працях викладачів вітчизняних університетів / В. В. Омельчук // Український часопис міжнародного права. – 2013: Спецвипуск: Проблеми викладання міжнародного права. – С. 145 – 149..
Врегулювання церковно-державних взаємин як чинник формування єдності гуманітарного простору європейських держав
Омельчук В., Омельчук В. Врегулювання церковно-державних взаємин як чинник формування єдності гуманітарного простору європейських держав / В. Омельчук // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. — 2009. — Вип. 43. — С. 303-313..