Библиотека » Юридические науки

Церковна ієрархія та нормотворчість у Візантійській імперії
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Церковна ієрархія та нормотворчість у Візантійській імперії // Правничий часопис Донецького національного університету. – 2012. – № 2. – С. 232 – 240..
Податкові та адміністративні привілеї церкви і монастирів Візантійської імперії
Омельчук В. В., Податкові та адміністративні привілеї церкви і монастирів Візантійської імперії / В. В. Омельчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – Вип. 5. – С. 52 – 54..
Источники познания права древней Японии
Суровень Д.А., // Источники права и источники познания права: Теоретические, методологические и методические проблемы исследования. Материалы круглого стола. 21-22 июня 2013 г. / Отв. ред. С.В. Кодан. Екатеринбург: Росс. гуманит. научный фонд, УрГЮА, 2013. С. 246-250..