Библиотека » Юридические науки

Особливості еволюції системи фінансово-податкових привілеїв візантійських монастирів
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Особливості еволюції системи фінансово-податкових привілеїв візантійських монастирів / В. В. Омельчук // Фінансове право: науковий журнал. – 2013. – № 3 (25). – С. 35 – 39..
Адміністративно-судові та фінансово-податкові привілеї візантійських монастирів
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Адміністративно-судові та фінансово-податкові привілеї візантійських монастирів / В. В. Омельчук // Фінансове право: науковий журнал. – 2013. – № 2 (24). – С. 42 – 46..
Імператорські акти у системі церковно-канонічного права Візантійської імперії
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Імператорські акти у системі церковно-канонічного права Візантійської імперії / В. В. Омельчук // Наукові праці Національного Авіаційного університету. – Серія: Юридичний вісник: Повітряне і космічне право: Збірник наукових праць. – 2013. – № 2 (27). – С. 40 – 45..
Інститут єпископа у системі церковно-канонічного права Візантії: судові та правозахисні функції
Омельчук В., Омельчук В. В. Інститут єпископа у системі церковно-канонічного права Візантії: судові та правозахисні функції // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». - Т.1. - № 26. - 2013. - С.34 - 38..
Мировой суд Архангельской губернии (1889-1896 гг.): особенности организационно-правового статуса и кадрового состава
Минчук О.В., Минчук О. В. Мировой суд Архангельской губернии (1889-1896 гг.): особенности организационно-правового статуса и кадрового состава // Мировой судья. – 2013. - № 3. – С. 27-30.
Традиції висвітлення церковно-канонічного права Візантії у підручниках та працях викладачів вітчизняних університетів
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Традиції висвітлення церковно-канонічного права Візантії у підручниках та працях викладачів вітчизняних університетів / В. В. Омельчук // Український часопис міжнародного права. – 2013: Спецвипуск: Проблеми викладання міжнародного права. – С. 145 – 149..
Врегулювання церковно-державних взаємин як чинник формування єдності гуманітарного простору європейських держав
Омельчук В., Омельчук В. Врегулювання церковно-державних взаємин як чинник формування єдності гуманітарного простору європейських держав / В. Омельчук // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. — 2009. — Вип. 43. — С. 303-313..
Церковна ієрархія та нормотворчість у Візантійській імперії
Омельчук В. В., Омельчук В. В. Церковна ієрархія та нормотворчість у Візантійській імперії // Правничий часопис Донецького національного університету. – 2012. – № 2. – С. 232 – 240..
Податкові та адміністративні привілеї церкви і монастирів Візантійської імперії
Омельчук В. В., Податкові та адміністративні привілеї церкви і монастирів Візантійської імперії / В. В. Омельчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – Вип. 5. – С. 52 – 54..
Источники познания права древней Японии
Суровень Д.А., // Источники права и источники познания права: Теоретические, методологические и методические проблемы исследования. Материалы круглого стола. 21-22 июня 2013 г. / Отв. ред. С.В. Кодан. Екатеринбург: Росс. гуманит. научный фонд, УрГЮА, 2013. С. 246-250..