Библиотека » Лингвистика » Семантика

Этыкетныя формы зносін у п’есах Янкі Купалы
Томчык Д.С., Томчык, Д. С. Этыкетныя формы зносін у п'есах Янкі Купалы / Д. С. Томчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зборнік навуковых артыкулаў / [рэдкалегія: У. І.....
Размежаванне паняццяў “этыкет”, “маўленчы этыкет”, “этыкетныя формы зносін” у лінгвістычнай практыцы
Томчык Дз.С., Наука. Образование. Технологии-2008: Мат-лы междун. науч.-практ. конференции, 21-22 марта 2008 г. / г.Барановичи, 2008. – С. 390-392.