Библиотека » Философия » Онтология

Авторизация как модус страха
Аксенова Анастасия Александровна, Аксенова А. А. Авторизация как модус страха // Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2016. № 2(34). C. 202–211..