Andriy Slonchak » Публикация

Поделиться публикацией:
Опубликовать в блог:
Опубликовано 2009-02-02 Опубликовано на SciPeople2010-11-04 17:26:42 ЖурналУкраинский биохимический журнал


Структура і функції глутатіон—S-трансферази P1-1
Слончак А. М., Оболенська М. Ю. / Andriy Slonchak
Аннотация Глутатіон—S-трансфераза Р1-1 (GSTP1-1) є багатофункціональним ензимом, який захищає клітину від дії генотоксичних чинників та апоптозу. У цьому огляді узагальнено сучасні дані щодо будови молекули глутатіон—S-трансферази Р1-1 та його функцій, показано зв’язки між його структурними особливостями та каталітичними властивостями. Порівнюються структурно-функціональні особливості ізоформи Р1 з іншими глутатіон—S-трансферазами. Головний акцент в огляді зроблено на нещодавно відкритих властивостях ензиму модулювати роботу сигнальних шляхів та забезпечувати внутрішньоклітинне зберігання і метаболізм оксиду азоту. Glutathione S-transferase P1-1 (GSTP1-1) is a multifunctional enzyme which protects the cell from the influence of genotoxic factors and apoptosis. Contemporary knowledge about the GSTP1 molecule structure and the enzyme functions are summarized in this review. Also P1 isoform is compared to other glutathione S-transferases and structure-function relationships are emphasized. Novel functions of GSTP1 in cell signaling modulation, NO storage and metabolism are highlighted in this paper.
Ключевые слова публикации:
             

Комментарии

Вам необходимо зайти или зарегистрироваться для комментирования
Этот комментарий был удален
Этот комментарий был удален
Этот комментарий был удален