Павел Селезень » Публикация

Поделиться публикацией:
Опубликовать в блог:
Опубликовано 2013-12-09 Опубликовано на SciPeople2014-01-09 16:27:14 ЖурналВидавництво Національного університету ДПС України


Застосування міжнародних податкових договорів: теорія та практика
Л.Д. Тимченко, П.О. Селезень та ін. / Павел Селезень
Застосування міжнародних податкових договорів: теорія та практика:[монографія] / авторський колектив; за заг. ред. д.ю.н. Л.Д. Тимченка. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – 220 с.
Аннотация У монографії розкриваються теоретико-методологічні засади застосування норм міжнародних податкових договорів та особливості протидії неналежному використанню міжнародно-правових норм у сфері оподаткування. Окрему увагу приділено концепції бенефіціарного отримувача, яка віднедавна активно використовується вітчизняними податковими органами, розкрито особливості формування націо¬нальної політики щодо запобігання уникненню від оподаткування у контексті забезпечення належної реалізації вимог acquis communautaire. На основі узагальнення зарубіжного досвіду запобігання неналежному застосуванню норм міжнародних податкових договорів (на прикладі загальної норми про запобігання уникненню від оподаткування, доктрини «сутність над формою» та антиофшорного регулювання) сформульовано ряд пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення державної політики у відповідній сфері.

Нет комментариев

Вам необходимо зайти или зарегистрироваться для комментирования