Сяргей Зелянко » Публикация

Поделиться публикацией:
Опубликовать в блог:
Опубликовано 2014-02-17 Опубликовано на SciPeople2014-02-17 19:59:43 ОрганизацияБеларускі дзяржаўны ўніверсітэт


Інтэртэкст у публіцыстычным маўленні
Зелянко Сяргей Віктаравіч. / Сяргей Зелянко
Зелянко, С.В. Інтэртэкст у публіцыстычным маўленні / С.В. Зелянко ; навук. рэд. В.І. Іўчанкаў. — Мінск : БДУ, 2012. — 195 с.
Аннотация Разгледжаны праблемы інтэртэкстуалізацыі сучаснага публі цыстычнага маўлення як адной з асаблівасцей творчай манеры пісьма журналіста. Прапанавана методыка правядзення рэдактарска-канцэптуальнага аналізу інтэртэкстуальных адзінак у структуры медыятэксту. Вызначаны крытэрыі ўпарадкавання тэрміналагічнай базы тэорыі інтэртэкстуальнасці.

Нет комментариев

Вам необходимо зайти или зарегистрироваться для комментирования