Ольга Кравец » Публикация

Поделиться публикацией:
Опубликовать в блог:
Опубликовано 2012-00-00 Опубликовано на SciPeople2015-01-20 02:45:14 ЖурналХНАМГ


Ефективні комунікації
Нохріна Л. А., Кравець О. М. / Ольга Кравец
Нохріна л. А. Ефективні комунікації : навч. посібник / Л. А. Нохріна, О. М. Кравець ; Харк. анц. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 263 с.
Аннотация Посібник містить програмний матеріал професійноорієнтованої дисципліни "Ефективні комунікації", приклади для виконання завдань, питання для самостійного опрацювання, тестові завдання з усіх тем курсу. Посібник розкриває проблеми комунікацій в сфері обслуговування. Охаракетризовано постановку сервісного процесу. Розкрито процес управління комунікаціями та критичні події у сервісному процесі. Посібник розроблено для студентів напрямів підготовки "Туризм", "Готельно-ресторанна справа" і "Менеджмент", а також широкого кола фахівців сфери послуг.
Ключевые слова публикации:
         

Нет комментариев

Вам необходимо зайти или зарегистрироваться для комментирования