Дмитрий Томчик » Публикация

Поделиться публикацией:
Опубликовать в блог:
Опубликовано 2008-03-21 Опубликовано на SciPeople2009-01-06 22:45:51


Размежаванне паняццяў “этыкет”, “маўленчы этыкет”, “этыкетныя формы зносін” у лінгвістычнай практыцы
Томчык Дз.С. / Дмитрий Томчик
Наука. Образование. Технологии-2008: Мат-лы междун. науч.-практ. конференции, 21-22 марта 2008 г. / г.Барановичи, 2008. – С. 390-392
Аннотация У артыкуле разглядаюцца паняцці “этыкет”, “маўленчы этыкет” і “этыкетныя формы зносін”, даецца іх азначэнне і разглядаецца адрозненне паміж імі. Раскрываецца сутнасць паняццяў “маўленчы этыкет” і “этыкетныя формы зносін” як слоўныя формулы, што адлюстроўваюць нацыянальную спецыфіку маўленчых паводзін.
Ключевые слова публикации:
     

Комментарии

Вам необходимо зайти или зарегистрироваться для комментирования
Этот комментарий был удален
Этот комментарий был удален