Дмитрий Томчик » Публикация

Поделиться публикацией:
Опубликовать в блог:
Опубликовано 2009-01-31 Опубликовано на SciPeople2009-01-06 22:52:57 ЖурналВесці БДПУ


З гісторыі вывучэння этыкетных формаў зносін
Томчык Д.С. / Дмитрий Томчик
Томчык, Д. С. З гісторыі вывучэння этыкетных формаў зносін / Д. С. Томчык // Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка. Сер. 1 Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія: Навук.-метад. часоп. ― 2009. ― № 2. ― С. 67―71.
Аннотация Разглядаюцца даследаванні айчынных і рускіх мовазнаўцаў, якія ўнеслі найбольшы ўклад у вывучэнне маўленчага этыкету. Паказана памылковае ўжыванне ў некаторых працах тэрмінаў “маўленчы этыкет” і “моўны этыкет”. Пададзена тыпалогія этыкетных формаў зносін у беларускай мове. Указваецца, што вербальныя сродкі этыкетных зносін як тып маўленчага этыкету займаюць цэнтральнае месца ў вывучэнні айчынных і замежных лінгвістаў. Таксама адзначаецца, што ў беларускай лінгвістыцы, а разам і ў рускай, слаба распрацавана тэрміналагічная сістэма маўленчага этыкету: тэрмін мае 3 значэнні, што недапушчальна для самаго паняцця “тэрмін”, ён, як правіла, павінен быць адназначным. Для адзінак слоўнага выражэння маўленчага этыкету беларускай мовы прапаноўваецца тэрмін “вербальныя сродкі этыкетных зносін”.

Комментарии

Вам необходимо зайти или зарегистрироваться для комментирования
Этот комментарий был удален
Этот комментарий был удален