Виталий Иванов » Публикация

Поделиться публикацией:
Опубликовать в блог:
Опубликовано 2009-07-02 Опубликовано на SciPeople2009-07-02 12:27:33 ЖурналАвиационно-космическая техника и технология


Конструктивно-технологическое обеспечение эффективной эксплуатации станков с ЧПУ
Карпусь В.Е., Иванов В.А., Котляр А.В. / Виталий Иванов
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/AkTT/2008_07/Karpus.pdf
Аннотация У статті розглянуто питання ефективного використання верстатів з ЧПК в умовах багатономенклатурно-го виробництва. Запропоновано нові конструкції швидкопереналагоджуваних пристроїв для встановлення заготовок по площині, по зовнішнім циліндричним поверхням і з криволінійними базовими поверхнями. Отримано формулу для визначення часу регулювання положення опори пристрою в залежності від її діамет-ра, довжини регулювання і кроку різі. Підвищення продуктивності обробки осьовим інструментом досяга-ється за рахунок використання розробленої конструкції багатошпиндельної головки. Наведено графіки за-лежності нормативної інтенсивності формоутворення і норми штучного часу від діаметра і довжини оброб-ки, а також від кількості оброблюваних отворів у заготівці при одноінструментній і багатоінструментній обробці.

Комментарии

Вам необходимо зайти или зарегистрироваться для комментирования
Этот комментарий был удален
Этот комментарий был удален