Mykhailo Makukha » Публикация

Поделиться публикацией:
Опубликовать в блог:
Опубликовано 2009-09-00 Опубликовано на SciPeople2009-11-04 21:38:13 ОрганизацияННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» ЖурналМоделирование, идентификация, синтез систем управления: Сборник тезисов двенадцатой Международной научно-технической конференции (16–23 сентября 2009 г.)


Метод виділення фрагментів опису предметної області з використанням логічного виведення на семантичних мережах
Макуха М.П. / Mykhailo Makukha
Моделирование, идентификация, синтез систем управления: Сборник тезисов двенадцатой Международной научно-технической конференции (16–23 сентября 2009 г.). – Донецк: Изд. Института прикладной математики и механики НАН Украины, 2009. – С. 109.
Аннотация Побудова адекватної інформаційної моделі предметної області є необхідним етапом будь-якого складного міждисциплінарного дослідження. Великі обсяги різнорідних даних, понять і зв'язків, наявність як кількісної, так і якісної інформації призводять до необхідності використовувати адекватний інструментарій опису і побудови відповідних інформаційних моделей. Найбільш загальною моделлю представлення знань можна вважати семантичну мережну модель. Семантичні мережі широко використовуються для агрегування різнорідної інформації та знаходять все більше застосувань в багатьох сферах людського життя. Важливі практичні задачі передбачають використання обсягів інформації, опис якої за допомогою семантичних мереж вимагає побудови та аналізу семантичних графів з сотнями тисяч вузлів та великою кількістю типів відношень між ними. Для багатьох задач використання всього обсягу інформації одночасно не є необхідним, а часто є навіть неможливим. Виділення семантичних підграфів з існуючої семантичної мережі є важливою задачею з суперечливими критеріями: висока повнота інформації має досягатись на семантичному підграфі мінімального розміру, причому вимоги до вмісту підграфу мають бути сформульовані у простому для сприйняття людиною вигляді. Для семантичних мереж малого та середнього розміру можна застосувати метод, що використовує пряме логічне виведення для розширення бажаного підграфу з невеликої кількості заданих вузлів та/або типів відношень. Можливе застосування комбінації наступних стратегії розширення підграфу: а) додавання вузлів певного типу; б) додавання ребер певного типу та інцидентних ним вузлів; в) додавання ребра, якщо вузли на його кінцях належать вже сформованому підграфу. Застосування такого підходу дозволило в ряді задач отримати у зручному вигляді бажані фрагменти семантичної мережі за сприйнятний час.
Ключевые слова публикации:
   

Комментарии

Вам необходимо зайти или зарегистрироваться для комментирования
Этот комментарий был удален
Этот комментарий был удален