Василий Поклад » Публикация

Поделиться публикацией:
Опубликовать в блог:
Опубликовано 2008-05-16 Опубликовано на SciPeople2010-05-16 14:57:05 ЖурналКриминологические исследования. Выпуск 2.


Криминальная субкультура как фактор преступности
Коллектив / Василий Поклад
Кримінальна субкультура як фактор злочинності: Кри- мінологічні дослідження: Вип. 2 / Луган. гуманіт. центр; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка; [Гол. ред. канд. філос. наук В.І. Поклад]. – Луганськ: РВВ
Аннотация Збірник містить доповіді та наукові статті, підготовлені за результатами конкурсу кримінологічних досліджень молодих учених (2006 р.) і представлені на міжвузівській науково-практичній конференції "Кримінальна субкультура як фактор злочинності" (м. Луганськ, 26 – 27 жовтня 2006 року). До збірника та- кож включено матеріали "круглого столу" "Кримінальна субкультура – право- свідомість – злочинність". Збірник розрахований на науковців, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів і сту- дентів, а також тих, хто зацікавлений у дослідженні причин і умов злочинності та заходів щодо її попередження.
Ключевые слова публикации:
   

Комментарии

Вам необходимо зайти или зарегистрироваться для комментирования
Этот комментарий был удален
Этот комментарий был удален