Иван Николаевич Мищак

доктор исторических наук, зав. сектором аналитики Института законодательства ВС Украины    /    Украина, Киев

Коллеги:

Пользователь не указал коллег в данное время

Контактная информация  

Народився 1 липня 1976 р. в с. Кальна Долинського району Івано-Франківської обл. У 1998 р. закінчив історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, у 2001 р. — аспірантуру історичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю архівознавство. З 2001 року працював у Службі інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, де пройшов шлях від молодшого до старшого наукового співробітника, керівника групи аналітиків. У 2002–2005 рр. був помічником-консультантом народного депутата України. З листопада 2005 року працює в Інституті законодавства Верховної Ради України (до 2007 року на посаді головного консультанта, а з 2007 року — на посаді завідувача інформаційно-аналітичного сектору). У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Розвиток архівної справи в Україні (1943 — середина 1960-х років)». У 2009 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 12.00.02 — конституційне право; муніципальне право. У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Історіографія інкорпорації та радянізації західноукраїнських земель (1939–2010 рр.)».

Сфера научных интересов

Публикации

Научные и исследовательские проекты

Византийское право

изучение истории государства и права Византии на разных этапах ее исторического развития

Участвует в группах