Вадим Игоревич Самарин

кандыдат юрыдычных навук, дацэнт кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта    /    Беларусь, Мінск

Коллеги:

Пользователь не указал коллег в данное время
У 2002 годзе з адзнакай скончыў юрыдычны факультэт БДУ. Працоўную дзейнасць пачаў юрысконсультам у сумесным прадпрыемстве. У 2002-2006 гадах навучаўся ў аспірантуры юрыдычнага факультэта Белдзяржуніверсітэта. З верасня 2006 года працуе на кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду. У 2006 годзе абараніў кандыдатскую дысертацыю на тэму “Взаимодействие органов Республики Беларусь, ведущих уголовный процесс, с учреждениями юстиции иностранных государств по уголовным делам” (“Узаемадзеянне органаў Рэспублікі Беларусь, якія вядуць крымінальны працэс, з установамі юстыцыі замежных дзяржаў па крымінальных справах”) у Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь.

Сфера научных интересов

Публикации

Rechtshilfe in Strafsachen in der Republik Belarus (Правовая помощь по уголовным делам в Республике Беларусь)

Самарин В.
Die Verbindungen zwischen Menschen und Staaten werden kontinuierlich enger; auch die Überquerung der Staatsgrenzen wird mit der visumfreien Einreise immer einfacher, wovon auch die internationale Kriminalität profitiert. Die Staaten sind damit auf die Rechtshilfe anderer Staaten angewiesen. Zur...
Samaryn Vadzim. Rechtshilfe in Strafsachen in der Republik Belarus // Osteuropa-Recht. – 2008....

Интерпол. Международная организация уголовной полиции

Самарин В.
В предлагаемой вниманию читателей работе рассматриваются история, структура и деятельность Международной организации уголовной полиции (Интерпола), а также...
Самарин В.И. Интерпол. Международная организация...

Образование

Профессиональный опыт

Научные и исследовательские проекты

Распрацоўка новага вучэбнага плана ў галіне еўрапейскага эканамічнага права”

Канкрэтная мэта праекта складаецца са структурнай і змястоўнай распрацоўкі новага вучэбнага плана па еўрапейскім эканамічным праве ў камбінацыі з сучаснай, арыентаванай на еўрапейскі ўзровень методыкай...

“Навучанне альтэрнатыўнаму ўрэгуляванню спрэчак як падыходу да забеспячэння правоў чалавека” (TRADIR)

Асноўная мэта праекта – распрацоўка вучэбнай праграмы курса па альтэрнатыўным ўрэгуляванні спрэчак для першай ступені вышэйшай адукацыі, мадэрнізацыя вучэбных праграм для адпаведных існуючых курсаў; структурная...

Мои курсы

Уголовный процесс

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Нет описания курса)
Нет материалов для курса

Премии и награды

Стыпендыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь як таленавітаму маладому вучонаму (2014)
Падзяка Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь (2013)
Лаўрэат прэміі імя У.І. Пічэты сярод маладых навукоўцаў (2013)
Грамата Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (2010)
Лаурэат Спецыяльнага фонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў (2002)