О проекте

• обґрунтування наукових основ вибору показників та формування бази даних для картографічного відображення міжнародних зв’язків України; • застосування структурно-графічного моделювання при вивченні системи об’єктів міжнародних зв’язків, розробленні класифікації карт міжнародних зв’язків, визначенні основних показників картографування; • створення бази даних географічної структури міжнародних зв’язків, зокрема міжнародної міграції населення та зовнішньої торгівлі України товарами.

P «Геоінформаційне картографування просторових об’єктів, явищ і процесів України» (термін виконання 2007-2009 рр., номер держреєстрації 0107U000866)


Нет активных обсуждений