О проекте

Адаптація грід інфраструктури РІНАНУ до передачі та обробки великих масивів радіоастрономічних даних [Текст] : звіт про НДР, шифр «GRID12» / Радіоастрономічний інститут НАН України; керівн. В.В. Захаренко. – Х.: 2012. – № держреєстр. 0112U004104.

P Адаптація грід інфраструктури РІНАНУ до передачі та обробки великих масивів радіоастрономічних даних


Нет активных обсуждений