Сяргей Віктаравіч Зелянко

кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта    /    Беларусь, Мінск

Коллеги:

Пользователь не указал коллег в данное время
Пожалуйста, напишите здесь информацию о себе

Сфера научных интересов

Публикации

Інтэртэкст у публіцыстычным маўленні

Зелянко Сяргей Віктаравіч.
Разгледжаны праблемы інтэртэкстуалізацыі сучаснага публі цыстычнага маўлення як адной з асаблівасцей творчай манеры пісьма журналіста. Прапанавана методыка...
Зелянко, С.В. Інтэртэкст у публіцыстычным маўленні /...

Образование

Профессиональный опыт

Мои курсы

Методыка літаратурнага рэдагавання

Інстытут журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Нет описания курса)
Нет материалов для курса

Рэдагаванне мастацкай літаратуры

Інстытут журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Нет описания курса)
Нет материалов для курса

Рэдагаванне навуковай і вучэбнай літаратуры

Інстытут журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Нет описания курса)
Нет материалов для курса

Літаратурнае рэдагаванне

Інстытут журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Нет описания курса)
Нет материалов для курса